Yaşıl Elm platforması olaraq prinsiplərimiz və bu prinsiplərə uymamız və oxucuların da bu prinsiplərdən xəbərdar olması son dərəcə önəmlidir.

  1. Yaşıl Elmin əsas məqsədi elmi xalqa çatdırmaq və maariflənmədə rol oynamaq, elmi həqiqətlərlə bağlı məlumatları yayımlamaq, elmi aydınlanmaya qatqı təmin etməkdir. Biz sorğulayan, düşünən, araşdıran beyinləri aydınlatmaq və onlara kömək etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstəririk.
  2. Yaşıl Elm platforması heç bir şəxsi, siyasi görüş, inanc və inancsızlığı dəstəkləmir, reklamını etmir və propoqandası ilə məşğul deyil. Yaşıl Elm daxilində inanc, inancsızlıq və ya şəxsi görüşlərə əsaslanaraq bildirilən fikir, münasibətlər idarəçilər tərəfindən silinəcək əgər bu hallar davam edərsə, istifadəçi platformadan uzaqlaşdırılacaq.
  3. Yaşıl Elm elmi nəzəriyyələri, fikirləri, araşdırmaları heç bir elmi qaynağa əsaslanmadan çürütdüyünü iddia edən kəslərə qarşı sərt davranaraq bu kimi şəxsləri Yaşıl Elm platforması daxilində fəaliyyətinə icazə verməməkdədir. Yadplanetlilər, numerologiya, alternativ tibb kimi elmdən kənar mövzularda oxucuların şəxsi fikirlərinə qarışmamaqla birlikdə bu sahələrdən elmə qarşı vasitə olaraq istifadə edilməsinə icazə veməməkdədir.
  4. Yaşıl Elm elmi həqiqətlərin şəxsi inanclar və inancsızlıq, şəxsi görüşlər üzərində təsirlərindən məsul deyildir. Elm şəxsi müstəvidən aslı deyildir olmayacaqdır. Elmi həqiqətlər şəxsi müstəvidə dəyərləndirilə bilməz. Bu müstəvidə edilən hər hansı tənqid, dəyərləndirmə, görüş Yaşıl Elm tərəfindən silinəcək, bu hal davam edərsə, oxucu uzaqlaşdırılıcaq.
  5. Yaşıl Elm müzakirə platforması deyildir. Yaşıl Elm elmi mövzuda əks fikir bildirən şəxslərdən öncə Yaşıl Elmin təqdim etdiyi məqalələriqaynaqları oxumasınıtamamilə anlamasını tələb edir. Əks halda mövzu ilə əlaqəsiz və ya əlaqəli olmasına baxmayaraq bildirilən fikirlərə cavab verilməyəcək.
  6. Yaşıl Elm sınanamüşahidə edilə bilirliyi baxımından tamamilə elmi materializmi, naturalizmi, elmi fəlsəfəni mənimsəmişdir. Bunları mühit və cəmiyyət reaksiyasından, tənqidindən, fikirindən aslı olmadan açıq-açıq ifadə etməkdən çəkinməz.
  7. Yaşıl Elm elm xarici qaynaqlar istifadə edən, elmi həqiqətlərə qarşı çıxan və ya elmi qaynaqlar təqdim etmədən bu fəaliyyətlərdə olan şəxslərə qarşı tolerant deyildir. Yaşıl Elm hər hansı elmi həqiqəti bu kimi şəxslərə qəbul etdirmək məcburiyyətində deyildir.
  8. Yaşıl Elm qazanc məqsədi olmayan, elmin xalqa çatdırılması, öyrənilməsigeniş kütlələri yayılması üçün “könüllülər”dən ibarət platformadır. Yaşıl Elmdə önəmli olan ünsürlərdən biri Yaşıl Elm komanda fərdlərinin, oxuyucuların verdikləri əməklərdir. Bu əməklərin dəyərsiz hesab edilməsi, aşağılanması, təhqir təhdid edilməsi ələ salınma cəhdi Yaşıl Elm tərəfindən qəbul edilməyəcək və sərt reaksiya ilə qarşılaşanacaq.
  9. Yaşıl Elm ediləcək hər hansı haqlı tənqidə açıqdır. Yaşıl Elm məqalələrində ifadə edilən fikirlərə qatılmama, fikirə tərs düşmə və s. kimi zidd hadisələr oxuyucularımızın uzaqlaşması üçün səbəb olmamaq ilə birlikdə tənqidin analizinin edilməsi, dəyərləndirilməsi haqqı sadəcə Yaşıl Elmə məxsusdur. Digər tərəfdən Yaşıl Elmə və təqdim etdiyi məqalələr və məlumatlara yuxarıdan aşağı baxan, aşağılayan, təhdid və qeyri etik ifadələr ehtiva edən, hər hansı elmi təmələ əsaslanmadan irəli sürülən, elmi standartlara uyğun olmayan şəkildə elmi məlumatları yanlışlamağa alışan, alimlərin və Yaşıl Elmin əməyini heçə sayan heç bir rəy, tənqid, görüşə icazə verilməyəcək və xoş qarşılanmayacaq.
Close