Kvant

Maddə və işığın atom və subatom səviyyələrdəki davranışlarını araşdıran bir sahə.

Close