Nəzəriyyələr

Mövcud reallığı əks etdirən və onun amilləri arasındakı əlaqələri göstərən idrak nəticəsi.

Close