Fizika

Maddi aləmin obyektiv xassələrini öyrənən elm sahəsi.

Close