Astronomiya

Səma cisimlərini, onların sistemlərinin hərəkəti, quruluşu, mənşəyi və inkişafını öyrənən elm sahəsi.

Close