Psevdoelm

Məqsədli və ya qeyri-məqsədli şəkildə elmə oxşar, ancaq elmi olmayan fəaliyyət və ya nəzəriyyələr.

Close